Zielona Góra z wypadem na rybkę


WINOROŚLE, SER i KARP…

Skansen Ochla – Zielona Góra – Winnica Miłosz – Żmigród – Ruda Sułowska – Milicz – Trzebnica

 

 

                                                                     

PROGRAM WYCIECZKI

 

 

 1 DZIEŃ: wyjazd z Wrocławia o godz. 7.00, Ząbkowice Śl. o godz. 8.00.

Przejazd do skansenu etnograficznego w Ochli, gdzie na obszarze 13 ha zgromadzono i objęto ochroną ponad 60 zabytkowych obiektów architektury wiejskiej (wśród nich dwa unikatowe: wieża winiarska z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany na 1675 rok (czas zwiedzania – ok. 2 godz.). Przejazd do winnicyMiłosz”, gdzie zapoznamy się z rodzajami winorośli i procesem wytwarzania wina.

Degustacja dwóch rodzajów wina, pieczywa własnego wypieku oraz lokalnych serów (czas zwiedzania – ok. 2 godz.). Przejazd do Zielonej Góry, znanej jako polska stolica wina – jest to najwyżej na północ wysunięty punkt na mapie z uprawą winorośli w Europie. Zwiedzanie starego miasta z oryginalną zabudową przedwojenną. Przejazd do Radzynia nad jeziorem Sławskim, zakwaterowanie w murowanych domkach z łazienkami, kolacja, wieczór nad jeziorem – czas wolny, nocleg.

 

 

2 DZIEŃ: śniadanie, przejazd do Żmigrodu, zwiedzanie.

Żmigród – miasto nad Baryczą założone w XIII w., należące do Piastów śląskich. Od II poł. XVII w. miasto prywatne należące do rodziny Hatzfeldów, która zbudowała tutaj piękny barokowy pałac, jeden z najpiękniejszych na Śląsku. Pałac zniszczyli Rosjanie tuż po II wojnie światowej. Dzisiaj częściowo zrekonstruowany, razem z pięknym założeniem parkowym jest dużą atrakcją turystyczną.

 

Stawy Milickie – wielki zespół stawów rybnych położony w dolinie rzeki Baryczy w okolicach Milicza i Żmigrodu. Liczba stawów wynosi ponad 285, a ich łączna powierzchnia liczy ok. 77 km². Zespół wraz ze swoją infrastrukturą stanowi unikatowy zabytek techniki  w skali europejskiej. Założone przez cystersów w XIII wieku, milickie stawy rybne są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, również największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie. Region stawów jest od 1963 roku rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego.

 

Ruda Sułowska – Osada założona została w XVI wieku przy hucie przetapiającej rudę darniową wydobywaną z miejsca obecnych stawów rybnych. W XIV w. cystersi z Lubiąża założyli tutaj stawy rybne. które są częścią rezerwatu „Stawy Milickie”. We wsi znajduje się łowisko wędkarskie oraz Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne Stawów Milickich (staw pokazowy, Muzeum Tradycji  Rybackich, płuczki, mini ZOO, restauracja, hotel. etc.). Obiad w restauracji z rybką.

 

Milicz –zwiedzanie Klasycystycznego Zespołu Pałacowego z drugiej połowy XVIII w / z zewnątrz/ ,w  którym obecnie mieści się Zespól Szkól Leśnych oraz parku pałacowego, pierwszego na Śląsku parku w stylu angielskim o powierzchni 80 ha

 

Trzebnica – jedno z najstarszych miast Śląska. W 1202 r. książę Henryk Brodaty ufundował tu kościół i klasztor dla przybyłych z Bambergu cysterek. Opactwo trzebnickie było pierwszym żeńskim klasztorem cysterskim na ziemiach polskich. Zasługę w jego założeniu przypisuje się św.  Jadwidze, żonie księcia Henryka Brodatego. Od XIV w. Trzebnica jest ośrodkiem kultu św. Jadwigi Śląskiej, patronki Śląska, gdzie święta  jest pochowana. Bazylika trzebnicka jest jednym z najwybitniejszych pod względem architektury i sztuki kościołów Polski.

 

TERMIN: 14-15.09.2019 (sobota – niedziela)

CENA: 335 zł

 

 

Świadczenia w cenie:

  • Przejazd komfortowym autokarem.
  • Opieka pilota – przewodnika.
  • Ubezpieczenie NNW.
  • Wyżywienie: śniadanie, kolacja, obiad z rybką; degustacja win i serów.
  • Zakwaterowanie: w domkach murowanych nad jeziorem Sławskim.
  • Bilety wstępu do Ochli.