● Na styku kultur i religii (Białystok – Białowieża – Hajnówka – Kruszyniany, Bohoniki, Sokółka, Tykocin)


ODKRYWAMY PODLASIE: BIAŁYSTOK, BIAŁOWIEŻA,

HAJNÓWKA, KRUSZYNIANY, BOHONIKI, 

SOKÓŁKA, SUPRAŚL, TYKOCIN.   

                         

 

PROGRAM WYCIECZKI

           

1 DZIEŃ w godzinach porannych wyjazd do BIAŁEGOSTOKU.  Krótkie zwiedzanie-spacer, podczas którego
zobaczymy m.in.  Archikatedrę Białostocką, Kościół św Rocha, Sobór św Mikołaja **, zespól parkowo-pałacowy Branickich**, Ratusz. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

 

2 DZIEŃ – po śniadaniu przejazd do BIAŁOWIEŻY, zwiedzanie: Park Pałacowy, Dawna Leśniczówka, Muzeum
Przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego, Szlak Dębów Królewskich, Rezerwat Pokazowy Żubrów
. Przejazd do HAJNÓWKI – stolicy cerkiewnego śpiewu. Zobaczymy Sobór Św. Trójcy**- największą prawosławną cerkiew dwupoziomową w Polsce. Przejazd do hotelu na obiadokolację oraz nocleg.

 

3 DZIEŃ –  śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd na zwiedzanie szlaku tatarskiego: KRUSZYNIANY – tygiel kulturowy, gdzie krzyżują się 3 wielkie religie: katolicka, muzułmańska i prawosławna. Zabytkowy meczet, pobliski mizar – cmentarz muzułmański oraz małą cerkiewkę. W „Jurcie tatarskiej” będziemy mieli okazję skosztować autentycznych dań
tatarskich od wieków przygotowywanych przez pokolenia tatarskich gospodyń: m.in. pierekaczewniki, cebulniki, kiszkę ziemniaczaną i inne (we własnym zakresie). BOHONIKI – drewniany meczet z przełomu XIX i XX ww. oraz mizar – największy cmentarz muzułmański w Polsce. Przejazd do SOKÓŁKI – miejsca cudu eucharystycznego: cząstka Ciała Pańskiego wystawiona jest w monstrancji w kościele św. Antoniego. Chwila  zadumy. Przejazd  do  SUPRAŚLA – pięknego miasteczka Podlasia o bogatej tradycji, kulturze i przyrodzie. Spacer-zwiedzanie: Klasztor Męskiego Zwiastowania NMP, Pałac Buchholtzów. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

 

4 DZIEŃ – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do TYKOCINA – najstarszego zespołu urbanistycznego
historycznego Podlasia, 
malowniczo położonego na skraju Puszczy Knyszyńskiej nad rzeką Narwią. Zobaczymy Rynek z XVIIIw., pomnik Stefana Czarnieckiego – drugi najstarszy świecki pomnik w Polsce, kościół p.w. Trójcy Świętej, Wielką Synagogę z 1642 r. , Dom talmudyczny. Wczesnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Wrocławia w godzinach późno wieczornych.

 

Świadczenia w cenie:

  • Przejazd klimatyzowanym autokarem, barek, video, WC.
  •  Zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach 2 i 3-os.
  • Wyżywienie: śniadanie oraz obiadokolacje.
  • Opieka pilota.  
  • Ubezpieczenia: NNW.

Koszty dodatkowe (obowiązkowo): ok. 30 zł.

 

 

**  Wstęp, jeśli obiekt będzie udostępniony do zwiedzania.
UWAGA: kolejność zwiedzania może ulec zmianie.